Opdrachten

Verandermanagement; zakelijke dienstverlening
Opdracht: om al deze concepten op een efficiënte wijze te kunnen aanbieden aan de klant en intern goed beheersbaar te houden, moest de interne organisatie worden verbeterd.
Werkzaamheden: het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot deze verbeteringen, het beschrijven van de primaire en ondersteunende processen van de onderneming, het aannemen van gekwalificeerd personeel, het coachen van de directeur en aandeelhouder, het opzetten van een nieuwe BV voor sponsormarketing en het creëren van de eerste opdrachten voor deze entiteit.
Resultaat: een onderneming die zich meer gefocust op de markt richt, intern beter gestroomlijnd is om de werkzaamheden aan te kunnen en meer dan voorheen werkt met gespecialiseerde freelancers om projecten uit te voeren, waardoor het financiële risico voor de onderneming klein is geworden.

Acquisitieondersteuning: verkoop grondpositie Leeuwarden-Zuid
Typering: Leeuwarden-Zuid is een van de uitbreidingslocaties voor nieuwbouw van woningen in de regio. Op dit moment zijn bijna alle voorbereidingen gedaan om hier de komende jaren circa 6300 woningen te realiseren. 10 ha van Leeuwarden-Zuid is in eigendom van een ontwikkelaar in het midden van het land. De huidige eigenaar heeft aangegeven de grond te willen verkopen.
Opdracht: het zoeken naar een geschikte koper van de grond.

Acquisitieondersteuning: verkoop landgoed
Typering: in Noord-Nederland ligt een landgoed dat op dit moment wordt geëxploiteerd als hotel. De huidige eigenaar wil het hotel en de omliggende percelen met een totale oppervlakte van circa 18 ha verkopen. Hierbij is er de mogelijkheid om op de grondpercelen nieuwbouw te realiseren, al of niet in combinatie met gebruikmaking van de faciliteiten vanuit het hotel.
Opdracht: het zoeken naar een ontwikkelaar en een belegger voor het landgoed.

<<< Terug