Missie & Visie

Missie
Windward professionaliseert en optimaliseert ondernemingen, zodat het rendement van de onderneming verbetert en het vermogen om te concurreren aan kracht wint.
Windward werkt in nauw overleg samen met de opdrachtgever en ziet erop toe dat de uitvoering van de verbetervoorstellen ook door het management en de medewerkers worden gedragen. Het resultaat is zodoende meetbaar en duurzaam, aangezien alle actoren betrokken en gehoord zijn geweest in het proces van verandering. Juist dit element van draagvlak creƫren ligt aan de basis van onze succesvolle professionalisering en optimalisering van bedrijven.

Visie
Een goed georganiseerde onderneming leidt tot een grotere betrokkenheid en productiviteit van de medewerkers, zodat het rendement van de onderneming toeneemt.

Wanneer blijkt dat aanvullende expertise nodig is om binnen uw onderneming te professionaliseren, dan heeft Windward de beschikking over een netwerk van gespecialiseerde partners.